Луганская областная организация ПРОФСОЮЗА работников образования и науки Украины

[Карта сайта]   [Гостевая книга]  

ДомойКарта сайта

obkom.wmsite.ru

 

  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  »|

13.01.14 Показники середньої зарплати, які застосовуються при обчисленні пенсії


Показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу за 2012 рік, який застосовується при обчисленні пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», становить 2752,95 гривень.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсії обчислюються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Отже, при призначенні пенсій у 2013 р. застосовуватиметься усереднений показник заробітної плати за 2010 р. (1982,63 гривень), 2011 р. (2370,53 гривень) та 2012 р. (2752,95 гривень), який становить 2368,70 гривень.

13.01.14 Щодо застосування Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів


У зв’язку із запитами від спілчан щодо застосування Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів Управління соціально-економічного захисту апарату ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надає роз’яснення.

Пунктом 2 Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 31.10.2012 р. № 1230, передбачено, що штатний розпис позашкільного навчального закладу розробляється в межах затвердженого місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу навчального закладу, контингенту вихованців, учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель і споруд, наявності філій і структурних підрозділів, а також технічних засобів навчання, обладнання та спорядження.

Тому при визначенні кількості посад прибиральників приміщень має враховуватись вся площа, що прибирається, в тому числі під час навчального процесу в другу зміну, з розрахунку 0,5 штатної одиниці на кожні 250 кв. м, але не менше 0,5 штатної одиниці на заклад (п.4.32 нормативів).

Згідно з п.4.45 нормативів кількість штатних одиниць посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель (слюсар-сантехнік, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, столяр та ін.) визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105. При цьому установлено, що у закладах, у яких протягом всього року забезпечуються гарячою водою душові та басейни, вводяться штатні одиниці робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків на рік, але не менше однієї штатної одиниці на заклад із загальної кількості штатних одиниць таких посад, передбачених цим пунктом.

Згідно з нормативами у разі роботи (чергування) слюсарів-сантехніків, електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування у дві зміни слід застосовувати коефіцієнт К зм = 1,3, в три зміни - К зм = 1,5.

Щодо урахування контингенту учнів, вихованців при застосуванні нормативів уведення посад робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 105, то за інформацією з Міністерства освіти і науки України Міністерство соціальної політики України рекомендує застосовувати показник «Кількість працюючих та дітей у будівлі» відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 18.02.2011 р. № 1/9-114, № 02-8/100.

Посада техніка (електрика) вводиться за наявності електричних силових ліній (незалежно від напруги), які потребують обслуговування фахівцем, та обслуговування і поточного ремонту приборів електропостачання, але не більше 1 штатної одиниці на заклад (п.4.37 нормативів). Інших будь-яких вимог щодо введення цієї посади Типовими штатними нормативами не встановлено.

Щодо посади інженера з охорони праці, то згідно з п. 4.38 вона вводиться за нормативами, але не більше 1 штатної одиниці на заклад.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. При цьому диференціації кількості посад залежно від чисельності працюючих законодавством не встановлено.

Разом з тим п. 6.31 Типових штатних нормативів передбачено, що штати закладів, до яких за обсягом та умовами праці не можуть бути застосовані ці штатні нормативи (заклад розраховано до 90 дітей або більше 960 дітей), затверджуються засновником.

Пунктом 2 наказу керівникам позашкільних навчальних закладів надано право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

Згідно з п. 3 наказу у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.

У випадках, коли передбаченими штатними посадами не може бути забезпечено нормальне функціонування позашкільного навчального закладу, відповідні штатні одиниці посад можуть бути введені за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з виділенням для цього необхідного фонду оплати праці. До власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 віднесено повноваження щодо управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності позашкільних закладів.


Управління соціально-економічного захисту

10.01.14 Затверджено показник середньої зарплати за жовтень 2013 року

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 2996 гривень 56 копійок.

Цей показник буде застосовуватися при визначенні коефіцієнта заробітної плати за жовтень 2013 року при призначенні пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

10.01.14 Оплата праці працівників та штатів навчально-виховного комплексу


Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів громадян.

Частиною 1 статті 9 Закону передбачено такі типи загальноосвітніх навчальних закладів, як спеціалізована школа I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів і гімназія – навчальний заклад II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Цією статтею також установлено, що школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

Тож створення навчально-виховного комплексу, до складу якого входять такі типи загальноосвітніх навчальних закладів як гімназія та спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов, є правомірним.

Оплата праці працівників навчальних закладів провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, погодженої з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України.

При вирішенні питання оплати праці працівників навчально-виховного комплексу, до складу якого входять різні типи навчальних закладів, застосовуються умови оплати праці, передбачені для відповідного типу закладу.

Відповідно до підпунктів «а» та «б» пункту 28 Інструкції посадові оклади (ставки заробітної плати) керівним та педагогічним працівникам спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній діяльності, та гімназій підвищуються на 10 відсотків.

На підставі цих норм мають підвищуватися на 10 відсотків посадові оклади таким керівним працівникам, як заступники директора навчально-виховного комплексу, до складу якого входять гімназія та спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови.
При цьому, якщо до посадових обов’язків заступника директора належить керівництво лише спеціалізованою школою, то він має володіти іноземною мовою і застосовувати її в практичній діяльності.

Підпунктами «а» та «б» пункту 28 Інструкції не встановлено обмежень щодо кола педагогічних працівників, яким встановлюється підвищений на 10 відсотків посадовий оклад за роботу у гімназії чи спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземної мови. Тому зазначене підвищення стосується також таких педагогічних працівників, як педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог.

Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників установлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», погодженого з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Посадові оклади керівників загальноосвітніх шкіл установлюються на рівні тарифних розрядів, затверджених у додатку 7 до наказу Міністерства освіти і науки України № 557.

Цим додатком передбачено, що посадовий оклад керівника загальноосвітньої школи при кількості учнів у закладі від 301 до 1000 осіб установлюється на рівні 14-15 тарифних розрядів. На рівні 14-15 тарифних розрядів передбачено також установлення посадового окладу директора гімназії з кількістю учнів від 151 до 300 осіб.

Тому посадовий оклад директора навчально-виховного комплексу з кількістю учнів 318, з яких 197 є учнями гімназії, встановлюється на рівні 14 - 15 тарифних розрядів.

При цьому посадовий оклад директора має підвищуватися на 10 відсотків за роботу в таких типах загальноосвітніх навчальних закладів, як гімназія та спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови. Розмір підвищення може визначатися як від посадового окладу, встановленого на рівні 14, так і 15 тарифного розрядів.

Рішення про конкретний розмір посадового окладу приймається керівником органу управління освітою, який відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» призначає на посаду та звільняє з посади керівника комунального загальноосвітнього навчального закладу.

Штати загальноосвітніх навчальних закладів установлюються відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, погодженим з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Пунктом 1 Типових штатних нормативів установлено, що ці нормативи поширюються на всі типи загальноосвітніх навчальних закладів, крім шкіл-інтернатів усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

Відповідно до нормативів при кількості у школах усіх ступенів 10-20 класів уводиться 1 посада заступника директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи.

Крім того:
– у спеціалізованих середніх школах I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та колегіумах вводиться додатково посада заступника директора;
– у школах I-III ступенів, які мають один – чотири 9-11 класи, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 штатної одиниці, п'ять і більше 9-11 класів – на 1 штатну одиницю.

Пунктом 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205 навчальним закладам надано право у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду вводити додаткові посади, але крім керівних (п. 2 наказу).

Відповідно до Нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 2.07.2009 № 616, посади практичних психологів спеціалізованих шкіл, гімназій вводяться з розрахунку не більше однієї ставки на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету.

Разом з тим передбачено, що у випадках, коли посади, перелічені в зазначених нормативах, не можуть забезпечити належне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством, можуть бути введені додаткові посади практичних психологів і соціальних педагогів.

У випадках, коли передбаченими штатними нормативами не може бути забезпечено нормальне функціонування загальноосвітнього навчального закладу, відповідні штатні одиниці посад можуть бути введені за рішенням органів місцевого самоврядування з виділенням для цього необхідного фонду оплати праці. До власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 віднесено повноваження щодо управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей.

10.01.14 Внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій


Кабінет Міністрів України постановою «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій» від 13 травня 2013 року № 334 збільшив з 1 січня 2014 року розмір стипендій особам, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

Так розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується:

– для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», на 70 гривень;

– для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» на 100 гривень.

Розмір соціальної стипендії студентам і курсантам вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків також збільшується відповідно на 70 та 100 грн.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з ординарною (звичайною) академічною стипендією для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» на 120 грн.

09.01.14 Внимание! Конкурс!


Конкурс на лучшую эмблему Федерации профсоюзов Луганской области

03.01.14 Щодо штатів спеціалізованого ЗНЗ з поглибленим вивченням іноземної мови


Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205, посади прибиральників службових приміщень передбачаються з розрахунку 0,5 одиниці посади на кожні 250 квадратних метрів площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу.

У школах, де заняття проводиться в другу зміну, або є групи продовженого дня, додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 квадратних метрів площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей.

Крім того, може не враховуватися площа класних кімнат (кабінетів) 8-11 класів, якщо вона прибирається учнями цих класів.

Таким чином, для прибирання у загальноосвітньому навчальному закладі загальної площі 8685,53 квадратних метрів, з якої 1867,58 квадратних метрів займають групи продовженого дня, а 573,5 квадратних метрів прибирається учнями 8-11 класів, необхідно ввести до штатів навчального закладу 20 одиниць посади прибиральників службових приміщень.

Щодо посадових обов’язків прибиральників службових приміщень, то відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» прибиральник зобов’язаний прибирати службові приміщення адміністративних будівель, коридорів, сходів, санвузлів, туалетів тощо; витирати пил, підмітати і мити вручну або за допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами і скло, дверні блоки, меблі та килимові вироби; чистити і дезінфікувати раковини та інше санітарно-технічне устаткування; очищувати урни від паперу та промивати їх дезінфікуючими розчинами; збирати сміття і відносити його до встановленого місця; додержуватися правил санітарії і гігієни в приміщеннях, де прибирає, яка здійснюється впродовж восьмигодинного робочого дня.

Стосовно введення посад заступників директора школи, то відповідно до зазначених нормативів заступник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи у школах I-III ступенів вводиться за наявності 30 і більше класів в кількості 2 одиниць.

Крім того у школах I-III ступенів, які мають п'ять і більше 9-11 класів кількість посад заступників директора збільшується на 1 штатну одиницю; у спеціалізованих середніх школах I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови вводиться додатково посада заступника директора. У межах вказаних норм за наявності двадцяти одного і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з виховної роботи.

У міських школах з кількістю учнів понад 600 осіб вводиться 1 посада заступника директора з господарської роботи.

Тому у спеціалізованому навчальному закладі з поглибленим вивченням іноземної мови, де функціонує 56 класів, з яких дев’ять 9-11 класів, та навчається 1770 учнів, має бути введено 4 посади заступника директора з навчальної або навчально-виховної та виховної роботи і 1 посада заступника директора з господарської роботи.

Крім того, пунктом 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» керівникам загальноосвітніх навчальних закладів надано право вводити у разі виробничої необхідності додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

Щодо можливості введення ще додатково посад заступника директора з навчально-виховної роботи, то відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів міських рад у сфері освіти належить управління закладами освіти, які належать територіальним громадам, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

Згідно з статтею 6 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування здійснюють за рахунок бюджету міста та районів місцеві державні адміністрації міста Києва.

Отже, додаткові посади заступника директора з навчально-виховної роботи можуть бути введені до штатного розпису загальноосвітнього начального закладу за рахунок спеціального фонду навчального закладу, а також за рішенням районної державної адміністрації з відповідним фінансовим забезпеченням.

03.01.14 Максимальне навантаження музичних керівників


Питання встановлення педагогічного навантаження педагогічним працівникам навчальних закладів, у тому числі дошкільних, регулюється Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Згідно із пунктом 63 Інструкції обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі.

Надання дошкільної освіти дітям в дошкільних навчальних закладах передбачає обов’язкове виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та забезпечується такими учасниками навчально-виховного процесу, як музичні керівники.

Відповідно до п. 5 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 4.11.2010 р. № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», у штатних розписах дошкільних навчальних закладів посада музичного керівника передбачається з розрахунку 0,25 штатної одиниці на одну групу в дитячих садках і на кожну групу дітей віком від одного року і старше в яслах-садках.

Тож якщо йдеться про можливість роботи музичним керівником на 1,75 одиниці посади, то можна зробити висновок, що у дошкільному закладі функціонують, як мінімум, 7 таких груп.

Відповідно до підпункту «г» пункту 64 зазначеної вище Інструкції ставка заробітної плати музичним керівникам встановлюється за 24 години педагогічної роботи на тиждень, або в середньому за 4 години роботи в день при 6-ти денному робочому тижні. За 5-ти денного робочого тижня щоденна робота складає 4,8 години (24 години: 5 днів).

Тому норма робочого часу музичного керівника з педагогічним навантаженням в обсязі, що відповідає на 1,75 одиниці посади, складає на тиждень 42 години (1, 75 од. х 24 год.), або 8,4 годин щодня при 5-ти денному робочому тижні (42 год. : 5 днів). Зважаючи, що щоденний режим роботи дошкільного навчального закладу (крім суботи та неділі) становить 10,5 годин, музкерівник кожного дня теоретично може працювати по 8,4 години.

Однак, при цьому варто ураховувати, що робота музичних планується та узгоджується з планами роботи вихователів, і включає як навчально-виховну роботу з естетичного напрямку розвитку дітей, так і організаційно-педагогічну роботу, участь заходах з методичного спрямування, роботу з батьками, колективну роботу з дітьми, проведення спільних свят і розваг, екскурсій, підвищення рівня фахової майстерності тощо відповідно до затверджених вимог з організації та змісту навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах та плану роботи закладу (листи Міністерства освіти і науки України від 6.06.2005 р. № 1/9-306 та від 1.10.2002 р. №1/9-434).

Тож при встановленні керівником дошкільного навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом педагогічного навантаження конкретному музичному керівникові в обсязі, що відповідає 1,75 одиниці посади, слід виходити із режиму перебування дітей у закладі з урахуванням зазначених вище вимог.

Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту навчально-виховного процесу покладається на керівника і працівника дошкільного навчального закладу в межах їхніх посадових обов'язків.

03.01.14 Погодинна оплата праці залучених педпрацівників в позашкільних навчальних закладах


На запити з місць щодо оплати праці педагогічних працівників обласної малої академії наук учнівської молоді, основним місцем роботи яких є робота на посадах науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, з погодинного розрахунку, а також їх відпусток повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, погодинна оплата педагогічних працівників у навчальних закладах допускається при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.

Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідною посадою, на середньомісячну норму годин календарного року, передбачену за цими посадами педагогічних працівників.

Крім того, розміри погодинної оплата праці затверджені в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 для їх застосування при оплаті праці працівників усіх галузей економіки, в тому числі за проведення навчальних занять з учнями усіх категорій.
Тож обмежень щодо застосування погодинної оплати праці за проведення навчальних занять з учнями позашкільних навчальних закладів у розмірах, передбачених додатком 16 до наказу Міністерства освіти і науки України № 557, не встановлено.

У випадках, коли роботу керівників гуртків, секцій тощо, в тому числі наукових гуртків, в позашкільних навчальних закладах виконують залучені з вищих навчальних закладів науково-педагогічні працівники в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці, яка не вважається сумісництвом (п.3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»), така робота може оплачуватися як за годинними ставками, визначеними, виходячи із розміру місячної тарифної ставки, так і за ставками, затвердженими в додатку № 16 до наказу Міністерства освіти і науки № 557.

Якщо оплата праці працівників здійснюється за розмірами погодинної оплати праці, визначеними в додатку 16 до наказу № 557, то компенсація за невикористану відпустку не виплачується, оскільки пунктом 1 примітки до цього додатку встановлено, що ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

Але відповідно до вимог Закону України «Про відпустки» відпустка має надаватися пропорційно відпрацьованому робочому року, який відлічується з дня укладення трудового договору, виходячи з установленої законодавством тривалості відпустки без її оплати, оскільки вона вже врахована при оплаті праці.

Відповідно до статті 3 цього закону у разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У такому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Статтею 21 КЗпП України установлено, що трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

18.12.13 Оплата праці


Про оплату праці працівників бюджетної сфери за ЄТС у грудні 2013 року


  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  »|


 

  

Rambler's Top100           Сейчас на сайте - счетчик сайта           Всего посетителей - счетчик посетителей сайта 

Получить WMR-бонус на свой кошелек!

GISMETEO: Погода по г. Луганск

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS