Луганская областная организация ПРОФСОЮЗА работников образования и науки Украины

[Карта сайта]   [Гостевая книга]  

ДомойКарта сайта

obkom.wmsite.ru

 

  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  »|

04.04.14 Звернення


«Щодо внесення змін до показників місцевих бюджетів на 2014 рік», яким керівнику установи надається право встановлювати конкретний розмір надбавок за престижність педагогічної праці у межах до 20% посадового окладу та особливі умови роботи до 50% працівникам бібліотек .

04.04.14 Щодо зменшення кількості перевірок навчальних закладів


До Міністерства звертаються освітянські громадські організації з приводу численних перевірок навчальних закладів, які здійснюються місцевими органами управління освітою, особливо під час завершення та на початку навчального року. Керівники навчальних закладів значну кількість перевірок вважають однією з найбільших проблем сучасної школи.

03.04.14 Запровадження гнучкого стимулювання праці педпрацівників – протиправно


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка з приводу питання виплати надбавки педагогічним працівникам.

Так, у листі сказано, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 з метою підвищення престижності педагогічної праці починаючи з 1 січня 2010 року було запроваджено виплату надбавки окремим категоріям педагогічних працівників, яка є досить вагомим матеріальним стимулом для педагогів.

Проте, Міністром фінансів України було прийнято рішення про запровадження гнучкого стимулювання праці педагогічних працівників встановленням надбавок в розмірі до 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вважає такі дії протиправними. 

Галузева Профспілка наголошує на необхідності безумовного дотримання в державі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.03. 2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» та розраховує на вжиття Прем’єр-міністром відповідних заходів для недопущення порушення трудових прав педагогічних та бібліотечних працівників навчальних закладів та установ освіти. 


31.03.14 Освіта – основа економічного розвитку суспільства: лист ЦК Профспілки до в.о. Президента


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені членів президії спрямував лист до в.о. Президента України, Голови Верховної Ради України Олександра Турчинова з приводу необхідності забезпечення гарантованих державою трудових, соціально-економічних прав освітян попри політико-економічну ситуацію в державі.

У листі зокрема вказано, що освітяни стурбовані окремими заходами для виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені президії закликав забезпечити дотримання трудових прав педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, пенсіонерів, осіб, які навчаються, не допустити порушення вимог статті 22 Конституції України, а при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» максимально наблизити обсяги видатків на освітню галузь до законодавчо гарантованих, що сприятиме реальному визнанню освіти основою економічного розвитку суспільства, створенню передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.

28.03.14 Ответ ВРУ на обращение X пленума ОК Профсоюза

Отримано відповідь з ВРУ на звернення учасників Х пленуму ОК Профспілки щодо негативної ситуації з фінансуванням галузі освіти

28.03.14 Щодо обов'язкових медичних оглядів педагогічних працівників


На ваш лист від 02.08.2013 N 6973/0/20-13, який надійшов з Генеральної прокуратури України, щодо фінансування проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників загальноосвітніх навчальних закладів в межах компетенції повідомляємо наступне.

24.03.14 Показник середньої заробітної плати для призначення пенсії у 2014 році


Пенсійним фондом України затверджено показники середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за грудень місяць 2013 р. у розмірі 3309,24 грн, та за 2013 рік в цілому, який становить 2979,46 гривень.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія обчислюється із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Таким чином, показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовуватиметься при призначенні пенсій у 2014 році, складає – 2700,98 грн.

Особам, при призначенні пенсій яким з початку 2014 року було застосовано минулорічний усереднений показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні (2368,70 грн.), будуть перераховані з урахуванням визначеного показника, тобто – 2700,98 грн.

Такий перерахунок пенсій проводиться органами Пенсійного фонду автоматично (без звернення пенсіонерів) із здійсненням доплати пенсії з урахуванням раніше виплачених сум.

Довідково
Показники середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1992 - 2014 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

17.03.14 Обращение

Обращение президиума Луганского ОК Профсоюза работников образования и науки Украины в Кабинет Министров Украины, Верховную Раду и ФПУ

13.03.14 Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік: напрацювання профспілок


Пропозиції ФПУ до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, напрацьовані профспілковою робочою групою з питань бюджету спільно з всеукраїнськими профспілками, розглянуто та взято за основу Президією ФПУ.

Подаємо для інформування профспілкові пропозиції, узагальнені департаментом бюджетної політики та соціального захисту апарату ФПУ на основі пропозиції, поданих окремими членськими організаціями ФПУ у тому числі й Профспілки працівників освіти і науки України.

13.03.14 Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у ВНЗ


Право на відпустки мають усі громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Гарантії права на оплачувані навчальні відпустки, умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для всебічного розвитку особи визначені Конвенцією Міжнародної організації праці № 140 «Про оплачувані навчальні відпустки» 1974 року (ратифікована 26.09.2002 ), Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП) та Законом України «Про відпустки».

Статтею 202 КЗпП передбачено, що працівникам підприємств і організацій, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Згідно з статтями 216 КЗпП та 15 Закону України «Про відпустки» працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки.

Такі відпустки надаються на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів наступної тривалості:
– для тих, хто навчається на першому та другому курсах у ВНЗ:

– першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;

– третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;

– незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;

– для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у ВНЗ:

– першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;

– третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів;

– незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів.

Під час складання державних іспитів у ВНЗ незалежно від акредитації, особам, які навчаються надається 30 календарних днів.

Для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у ВНЗ третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Працівникам допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Для отримання додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію, в якій, зокрема, зазначається: форма навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на якому працівник навчається, період сесії, встановлений навчальним закладом, підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановних занять, державних іспитів, для підготовки та захисту дипломної роботи) та написати заяву про надання такої відпустки.

Вимоги адміністрації підприємства про отримання від навчального закладу після завершення сесії довідок про відсутність за працівником-студентом академзаборгованості чи повернення на підприємство другої відрізної частини довідки-виклику є неправомірними. Відповідне роз’яснення надано Міністерством соціальної політики в листі від 2.01.2013 № 2/13/116-13.

Відповідно до статті 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Нарахування заробітної плати за час відпустки у зв'язку з навчанням провадиться згідно з наказом роботодавця про надання відпустки. Виплата цих відпускних провадиться не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 21 Закону України «Про відпустки»).

Міністерство соціальної політики з посиланням на статтю 219 КЗпП також роз’яснює, що у випадку, коли працівник під час сесії у вузі, який знаходиться в іншому населеному пункті, захворів, у зв'язку з чим повернувся через тиждень після закінчення навчальної відпустки і надав роботодавцю підтверджуючий тимчасову непрацездатність документ, засвідчений у встановленому порядку, то вважається, що проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад йому повинен бути сплачений у розмірі 50% вартості проїзду. Оплата проїзду здійснюється згідно з правилами оплати проїзду при відрядженнях.


  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  »|


 

  

Rambler's Top100           Сейчас на сайте - счетчик сайта           Всего посетителей - счетчик посетителей сайта 

Получить WMR-бонус на свой кошелек!

GISMETEO: Погода по г. Луганск

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS