Луганская областная организация ПРОФСОЮЗА работников образования и науки Украины

[Карта сайта]   [Гостевая книга]  

ДомойКарта сайта

obkom.wmsite.ru

 

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  »|

03.06.14 Фінансування освіти – черговий лист від Мінфіну


Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України 23.04.2014 №12567/157/1-14 розглянуло листа Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)» (реєстраційний №4648).

Подаємо лист-відповідь Міністерства для ознайомлення та поінформування спілчан.

03.06.14 Мінфін не підтримує освітян щодо скасування постанови Уряду про надбавки педагогічним працівникам за престижність праці


Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України 3.05.2014 №12567/433/1-14 розглянуло листа Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №88.

Пропозиція Профспілки щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 №88 – Мінфіном не підтримується.

27.05.14 Правомірність зменшення педнавантаження викладача


Згідно з пунктом 2.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 № 161, основним нормативним документом вищого навчального закладу, є навчальний план, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю та затверджується його керівником. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік у навчальному закладі складається робочий навчальний план. Тому впродовж навчального року не можуть вноситися зміни до робочого навчального плану коледжу.

Згідно з пунктом 10 листа Міністерства освіти і науки України від 26.02.2010 № 1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» та пунктом 5.3.22 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 – 2015 роки максимальне тижневе аудиторне навантаження для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра не повинно перевищувати 30 годин.

Відповідно до пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, навчальне навантаження між викладачами розподіляється керівником установи за погодженням sз профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом також передбачено, що навчальне навантаження викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації визначається один раз на рік до початку навчального року. 

Пунктом 78 Інструкції передбачено, що встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.

Згідно з пунктом 76 Інструкції викладачам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується (з дотриманням Кодексу законів про працю України): 

– у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку - заробітна плата за фактичну кількість годин; 

– у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи; 

– у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, – заробітна плата, встановлена при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи. 

Однак внесення змін до робочого навчального плану вищого навчального закладу впродовж навчального року до таких незалежних причин не може бути віднесено.

27.05.14 Недопустимість зменшення педнавантаження, пов’язаного з реалізацією урядової постанови № 65


Чи можна зменшувати педагогічне навантаження вчителю впродовж навчального року за рахунок годин варіативної частини навчального плану, пов’язаного з реалізацією постанови Кабінету Міністрів України № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»?

22.05.14 Оплата праці при тимчасовому виконанні вчителем обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи


Робота вчителя, на якого покладено виконання обов’язків тимчасово відсутнього заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу, вважається тимчасовим заступництвом.

21.05.14  Відбулось перше судове засідання у справі за позовом Профспілки до Кабінету Міністрів України

20 травня 2014 року відбулося перше судове засідання в адміністративній справі за позовом Профспілки працівників освіти і науки України до Кабінету Міністрів України, третя особа Міністерство освіти і науки України про визнання протиправними та скасування постанов від 25.03.2014 № 88 та від 25.03.2014 № 89, яка розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

Предметом судового розгляду є вимоги Профспілки про відміну постанов Уряду, якими фактично скасовані надбавки за престижність праці в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації та за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу бібліотечним працівникам.

У першому судовому засіданні було розглянуто клопотання Профспілки про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваних постанов, оскільки існує очевидна небезпека недоотримання заробітної плати майже 500 тисяч членів Профспілки на суму приблизно 150 млн. грн протягом тільки одного місяця.

Ухвалою суду, яка може бути оскаржена, в задоволенні клопотання було відмовлено. 

Розглядалося також клопотання Профспілки про призначення судової фінансово-економічної експертизи для вирішення питання про звуження змісту та обсягу прав педагогічних та бібліотечних працівників на оплату праці у зв’язку з прийняттям відповідачем оскаржуваних рішень в контексті статті 22 Конституції України. В задоволенні цього клопотання також було відмовлено.

За клопотанням Профспілки до матеріалів справи було долучено більше 700 звернень обласних, районних та первинних організацій Профспілки освітян на підтримку позиції Профспілки в суді та з вимогами про поновлення прав на отримання надбавок педагогічним працівникам за престижність праці у фіксованому розмірі 20 відсотків та бібліотечним працівникам у розмірі 50 відсотків.

Суд зобов’язав представника КМУ надати докази дотримання процедури підготовки та прийняття оскаржуваних постанов Уряду відповідно до Регламенту, затвердженого постановою КМ України від 18.07.2007 № 950, у тому числі докази надсилання проектів постанов уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок - СПО об’єднань профспілок.

На вимогу суду відповідач повинен опублікувати оголошення про відкриття провадження у справі в Офіційному віснику України до наступного засідання.
Судом оголошено перерву по справі та призначено наступне судове засідання на 3 червня 2014 року о 13-30.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

20.05.14  Пільговий проїзд студентів та учнів ПТНЗ

Пільговий проїзд особам, які навчаються, гарантується статтею 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та регулюється Порядком надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.1999 р. № 541. 

Порядком передбачено, що кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у приміському і міжміському автомобільному транспорті мають передбачатися у кошторисах доходів і видатків навчальних закладів, а порядок їх використання повинен визначається керівником навчального закладу за погодженням із студентським (учнівським) профкомом у межах коштів, виділених на зазначену мету. 

Проте впродовж останніх років необхідні видатки на забезпечення такого пільгового проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті у кошторисах професійно-технічних та вищих навчальних закладів не передбачаються. Тому витрати на проїзд у цих видах транспорту студентам та учням не відшкодовуються. 

Повернення коштів відбувалося у незначних сумах та лише на початку двотисячних років, одразу після прийняття Урядової постанови. 

Профспілка вважає, що норми про відшкодування студентам та учням частини вартості квитків навчальними закладами або ж Міністерством освіти і науки суперечать вимогам законів «Про автомобільний транспорт», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», якими не передбачено норм про забезпечення навчальними закладами особам, які навчаються, умов для проїзду у транспорті.

Згідно з законом «Про автомобільний транспорт» послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на пільгових умовах є соціально значущими послугами. Компенсацію за пільгові перевезення пасажирів органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати саме автоперевізникам, а не відшкодовувати кошти студентам та учням навчальними закладами чи міністерством.

Така позиція Профспілки викладена в листі на адресу Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, який планує винести на розгляд питання ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному транспорті, про що Комітетом повідомлено ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. 

З метою безумовної реалізації положень статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» ЦК Профспілки внесено також пропозиції про необхідність включення до постанови Комітету завдання Кабінету Міністрів України привести порядок надання пільгового проїзду студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів у автомобільному і залізничному транспорті територією України у частині пільгового проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті у відповідність з вимогами Закону України «Про автомобільний транспорт».

20.05.14 Антикризовим законом збільшена база оподаткування житла


Законом України від 27 березня 2014 року N 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (далі – Закон № 1166) внесено зміни до статті 265 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Податкового кодексу України, які набрали чинності з 1.04.2014.

Відповідно до Закону слова «житлова площа» замінено словами «загальна площа», в результаті чого змінилася база оподаткування податком на житлове нерухоме майно, як для юридичних, так і фізичних осіб-власників об'єктів житлової нерухомості. Відтепер оподаткуванню підлягає загальна площа об’єктів житлової нерухомості.

У зв’язку з прийняттям цього Закону наказом Міністерства доходів і зборів України від 25 квітня 2014 року № 263 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

В Узагальнюючій податковій консультації вказується, що у 2014 році фізичним особам податок на житлове нерухоме майно нараховується за перший базовий податковий (звітний) період – 2013 рік і базою оподаткування буде житлова площа об'єктів житлової нерухомості, у т. ч. їх часток, оскільки згідно з статтею 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Нарахування податку з житлової площі об'єктів житлової нерухомості, у т. ч. їх часток за звітні 2013 та 2014 рік має ґрунтуватися на рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу (пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу).

Обчислення сум податку для фізичних осіб за звітний 2014 рік відбудеться у 2015 році до 1 липня, а податок буде розраховуватися таким чином: 

– за період з 01.01.2014 по 31.03.2014 – із житлової площі об'єкта житлової нерухомості, у т. ч. його частки;

– за період з 01.04.2014 по 31.12.2014 – із загальної площі об'єкта житлової нерухомості, у т. ч. його частки. 


Ставки податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування:

• не більше 1% – для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

• 2,% – для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

• 1% – для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

• 2,7% – для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

07.05.14 Внесено зміни до постанови Уряду «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 1.03. 2014 р. № 65


Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 128 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65, якими дещо пом’якшено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, зокрема передбачених для утримання підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, що утворені органами державної влади.

Так, скасовано заборону на проведення ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані, приміщень навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних закладів, ремонт яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду.

Дозволено використання автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами застосовуються у навчальному процесі.

Викладено у новій редакції пункт 12 Заходів, яким тимчасово припинялося встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

Згідно зі змінами обмеження не стосуються вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Дозволено заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, заборона на заповнення яких передбачалася пунктом 15 Заходів.

Обмежено 15 розмірами мінімальної заробітної плати заробіток керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади та органами місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, до якого не включається виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки.

07.05.14 Відповідь

Щодо збільшення розміру оплати праці працівників галузі освіти

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  »|


 

  

Rambler's Top100           Сейчас на сайте - счетчик сайта           Всего посетителей - счетчик посетителей сайта 

Получить WMR-бонус на свой кошелек!

GISMETEO: Погода по г. Луганск

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS