Луганская областная организация ПРОФСОЮЗА работников образования и науки Украины

[Карта сайта]   [Гостевая книга]  

ДомойКарта сайта

obkom.wmsite.ru

 

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  »|

19.06.14 Обращение к Президенту Украины

Президиум Луганского ОК Профсоюза принял обращение к Президенту Украины П.А.Порошенко

19.06.14 Роботу держказначейства відновлено

Лист-відповідь держказначейства на запит Луганської обласної організації

18.06.14  Змінено порядок реєстрації колективних трудових спорів


Наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.14 № 21 затверджено нове Положення про порядок реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

У Положенні уточнено термінологічний блок, вимоги до письмової інформації працівників про колективний трудовий спір (конфлікт), зокрема, щодо надання додатків до такої інформації, а також порядок дій органів та посадовців НСПП щодо розгляду заяв від найманих працівників чи профспілок.

Колективним трудовим спором (КТС) вважаються розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення, зміни чи виконання колективного договору (угоди) або окремих його положень, невиконання вимог законодавства про працю.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу. Разом із висуненням вимог визначається орган чи особа, яка буде представляти їх інтереси.

У випадку, коли інтереси найманих працівників на галузевому, територіальному чи національному рівнях представляє профспілка, вимоги працівників формуються і затверджуються рішенням виборного органу відповідної профспілки.

Вимоги найманих працівників, профспілки оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі.

Якщо роботодавець або уповноважена ним особа повідомляє працівникам про повну або часткову відмову у задоволенні їх колективних вимог, або коли строки розгляду вимог закінчилися (до 30) днів), а відповіді від роботодавця не надійшло, між сторонами виникає колективний трудовий спір.

Про виникнення КТС, орган, який представляє інтереси найманих працівників, у триденний строк в письмовій формі повідомляє роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем знаходження та НСПП.

Разом із письмово інформацією про виникнення КТС до НСПП надсилаються додатки – копії протоколів, листів, наказів, підписних листів, витягів, довідок тощо, які підтверджують надану інформацію.

НСПП має право зареєструвати вимоги працівників та КТС, призупинити реєстрацію чи відмовити в реєстрації.

Причиною відмови в реєстрації можуть стати такі обставини:

а) висунуті вимоги не відповідають змісту поняття колективного трудового спору (конфлікту) або вони не є предметом колективного трудового спору;

б) у результаті перевірки не підтвердилися повноваження представників сторін КТС або сторона спору не є належною;

в) порушено положення щодо процедури формування, затвердження та оформлення вимог, їхнього надіслання роботодавцю чи стосовно визначення органу (особи) уповноваженого представляти інтереси найманих працівників;

г) порушено норми щодо порядку прийняття рішення уповноваженим представницьким органом найманих працівників або профспілки про момент виникнення КТС;

д) реєстрація або наступні розгляд та вирішення висунутих вимог та КТС неможливі до вирішення судом іншої справи;
е) інші ситуації відповідно до чинного законодавства України.

Роботодавець має можливість оскаржити розпорядження НСПП про реєстрацію вимог та КТС до суду.

Реєстрація колективного трудового спору у НСПП надає можливість працівникам скористатися правовими механізмами Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» для залучення представників НСПП для врегулювання конфлікту між працівниками і роботодавцем, та розпочати страйк як крайній засіб вирішення КТС.

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, установи, організації з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

16.06.14  Подальші дії Профспілки щодо змін до постанови № 65

На численні звернення обласних комітетів та рад щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» ЦК Профспілки працівників освіти і науки повідомляє наступне. 

ЦК Профспілки вже звертався у березні поточного року до Кабінету Міністрів України, Міністра освіти і науки України з проханням забезпечити внесення змін до Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 1.03.2014 р. № 65, зокрема стосовно скасування заборони на проведення вищими навчальними закладами всіх операцій, що здійснюються за рахунок видатків спеціального фонду відповідно до їх кошторисів.

Однак зазначені пропозиції при внесенні змін постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 128 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1.03. 2014 р. № 65» були враховані не повністю.

На початку червня спрямовано також листа до Верховної Ради України з пропозиціями до проекту рекомендацій парламентських слухань «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», в яких наголошено на необхідності включення до завдань Кабінету Міністрів України скасування заборони на придбання меблів, побутової техніки, проведення ремонту навчальними закладами, встановленої Заходами щодо економного та раціонального використання державних коштів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1.03.2014 р. № 65.

16.06.14  Окружний адміністративний суд міста Києва продовжує розгляд справи за позовом Профспілки до Уряду


12 червня 2014 року Окружний адміністративний суд міста Києва оголосив перерву в адміністративній справі за позовом Профспілки працівників освіти і науки України до Кабінету Міністрів України про визнання протиправними та скасування постанов від 25.03.2014 № 88 та від 25.03.2014 № 89 (справа про 20% надбавку педагогічним працівникам за престижність праці та 50% надбавку бібліотечним працівникам за особливі умови праці).

Дата проведення наступного судового засідання буде визначена та доведена сторонам по справі після формування нового складу колегії суддів.

Згідно з положеннями частини першої статті 24 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення Кабінету Міністрів України розглядаються та вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів. 

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів до розгляду залучається інший суддя, який визначається автоматизованою системою документообігу. У такому випадку розгляд справи починається спочатку.

16.06.14  Визначено структуру 2014-2015 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням із місцевими органами управління освітою. 

Міністерство освіти і науки України рекомендує у 2014 – 2015 році навчальні заняття організувати за семестровою системою: 

– І семестр – з 1 вересня до 26 (27 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня;

– ІІ семестр – з 12 січня до 29 (30) травня.

Канікули рекомендовано провести в такі терміни:

– осінні з 27 жовтня до 2 листопада;
– зимові з 29 грудня до 11 січня;
– весняні з 23 до 29 березня.


Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12-21 травня), основної (1-8 червня) і старшої (22-28 травня) школи.

У 2014-2015 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.

Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами.
Вручення документів про освіту рекомендовано провести для випускників 9-х класів 10-11 червня, 11-х класів – 30-31 травня.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.

07.06.14 Детское оздоровление


Имеется возможность оздоровления детей в детском учреждении оздоровления и отдыха «Знамя», находящемся на балансе Одесской областной организации Профсоюза работников образования и науки Украины. Адрес: г. Одесса, пер. Пионерский, д. 8.

 

Детское учреждение оздоровления и отдыха "Знамя"  Одесской областной организации Профсоюза расположено у моря, в курортной зоне Одессы на 16-й станции Большого Фонтана. Детское учреждение функционирует с 1948 года. Общая площадь территории - 1,6 га, вместимость заведения - 176 мест.

Проживание детей обеспечено в четырех одноэтажных спальных корпусах. Детское учреждение имеет столовую на 176 мест, пищеблок обеспечен необходимым инвентарем, технологическим и холодильным оборудованием, посудой; обеденный зал оборудован мебелью с учетом роста детей.

Помещения медицинского назначения включают кабинет врача, процедурную, комнату медсестры, изоляторы.

Водоснабжение и водоотведение осуществляется централизованно. Обеспечена постоянная подача холодной и горячей воды ко всем моечным ваннам, душевым, санблоку, медпункту.

Для занятий физкультурой оборудовано футбольное поле, волейбольная и игровая площадки, для плавания арендуется городской пляж. Также детское учреждение имеет летний кинотеатр, склады и другие хозяйственные помещения.

Большое внимание уделяется подбору кадров. Возглавляет ДУОО "Знамя" опытный педагог, отличник образования Украины Мизина Г.Т., умеющая создать творческий работоспособный коллектив единомышленников, в центре внимания которого каждый ребенок. Опытные педагоги и студенты всех факультетов Южноукраинского национального педагогического университета планируют работу в отрядах таким образом, чтобы дети не только прекрасно отдыхали, но и активно участвовали в проведении различных культурно-массовых и спортивных мероприятий: вечеров отдыха, спектаклей, олимпийских игр и т.д.

Организуются экскурсии по городу Одессе, посещение дельфинария, театров, цирка. Благодаря тесному сотрудничеству Одесского обкома Профсоюза с Одесским высшим профессиональным училищем морского туристического сервиса пищеблок детского учреждения "Знамя" обеспечен подготовленными кадрами, что позволяет организовать полноценное, качественное питание.

 

Смены:

I смена – с 14 июня (продолжительность – 21 день):

Полная стоимость – 3800 грн.

Удешевление за счет Одесского ОК Профсоюза – 1500 грн.

Удешевление за счет средств соцстраха – 903 грн.

Удешевление за счет Луганского ОК Профсоюза – 200 грн.

Итого к оплате – 1197 грн.

 

II смена – с 7 июля (продолжительность – 18 дней):

Полная стоимость – 3800 грн.

Удешевление за счет Одесского ОК Профсоюза – 1500 грн.

Удешевление за счет средств соцстраха – 828 грн.

Удешевление за счет Луганского ОК Профсоюза – 200 грн.

Итого к оплате – 1272 грн.

 

 

Просим оперативно довести информацию до членов Профсоюза и, при наличии желающих, сообщить в ОК Профсоюза для предварительной заявки и  бронирования мест.

04.06.14 Продовжується розгляд судової справи за позовом Профспілки до Кабінету Міністрів України


3 червня 2014 року відбулося чергове судове засідання в адміністративній справі за позовом Профспілки працівників освіти і науки України до Кабінету Міністрів України, третя особа Міністерство освіти і науки України про визнання протиправними та скасування постанов від 25.03.2014 № 88 та від 25.03.2014 № 89, яка розглядається Окружним адміністративним судом міста Києва.

У судовому засіданні представником Профспілки подано заяву про уточнення позовних вимог з урахуванням ознайомлення з наданими відповідачем до суду документами про підготовку проектів постанов КМУ (проекти актів, пояснювальні записки, довідки про погодження, порівняльні таблиці, висновки Мінюсту тощо).

В уточненій позовній заяві вказувалося на порушення Регламенту Кабінету Міністрів при підготовці та прийнятті оскаржуваних актів:

– проекти оскаржуваних актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, не були надіслані СПО об’єднань профспілок та не були проведені узгоджувальні процедури з профспілковою стороною; проекти актів не були розміщені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів до початку засідання Уряду;

– проекти оскаржуваних актів не були погоджені усіма заінтересованими органами, зокрема, Мінсоцполітики, Міносвіти, Мінекономрозвитку;

– не проведено антидискримінаційну та антикорупційну експертизи проектів актів;

– висновки правової експертизи Мінюсту щодо відповідності оскаржуваних постанов Конституції України, актам законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, неналежності до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, є необґрунтованими та суперечать Конституції, законодавчим та міжнародно-правовим актам.

До суду була надана відповідь СПО об’єднань профспілок про те, що оскаржувані постанови до СПО на погодження не надходили.

За клопотанням представника Профспілки до матеріалів справи були долучені додаткові звернення від профспілкових організацій на підтримку профспілкової позиції (понад 300 звернень), копії листів, наказів місцевих органів влади про фактичне зменшення надбавки за престижність праці педпрацівникам з 20% до 10%, 5%, висновок аудиторської фірми про погіршення умов оплати праці педпрацівників внаслідок прийняття оскаржуваних постанов.

Представником відповідача надано суду копію оголошення в Офіційному віснику України, № 37, 16 травня 2014 про розгляд цієї судової справи.

Заперечуючи проти адміністративного позову сторона відповідача зазначала, що:

– постанови Урядом прийнято у відповідності до наданих повноважень;

– з метою створення умов для гнучкого стимулювання педагогічних працівників і встановлення надбавки в будь-якому розмірі в межах граничного розміру 20%;

– проекти актів були розроблені Міністерством фінансів та погоджені без зауважень міністерствами юстиції, освіти і науки, економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики;

– з профспілками проекти постанов не погоджувалися, оскільки вони не стосуються питань соціально-трудової сфери (така позиція озвучена представником Уряду (соціального партнера) в судовому засіданні з посиланням пояснювальну записку, підписану Міністром фінансів України О.В. Шлапаком.

Розгляд справи продовжується. Наступне судове засідання призначено на 12 червня 2014 року - 16.15.

04.06.14 Призначено соціальні стипендії Верховної Ради студентам-сиротам та з малозабезпечених родин


Уряд призначив соціальні стипендії Верховної Ради студентам-сиротам та з малозабезпечених родин.

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів № 505-р прийнято 27 травня 2014 року «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2014 рік».

Згідно з розпорядженням, виплата стипендій здійснюватиметься в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

Реалізація проекта створить більш сприятливі умови для здобуття обдарованою молоддю вищої освіти. Пропозиції щодо кандидатів на призначення зазначеної стипендії попередньо розглядалися вченими радами навчальних закладів за результатами літнього семестрового контролю. Список кандидатів сформовано відповідно до подань навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, та центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

Розміри соціальних стипендій Верховної Ради становлять: для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – 750 гривень на місяць, III-V рівнів акредитації – 900 гривень на місяць.

Нагадуємо, що соціальні стипендії Верховної Ради призначаються щорічно з 1 січня за один календарний рік розпорядженням Кабінету Міністрів та виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій або грантів, державної до допомоги, наданої відповідно до законодавства.

03.06.14 Наказ Мінсоцполітики – згода заявника на обробку персональних даних при призначенні соціальної допомоги не потрібна


Наказом Міністерства соціальної політики України від 24.04.2014 № 245 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05. 2014 за № 499/25276) внесено зміни до форми Заяви про призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій і пільг, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 22.02.2012 № 96.

Змінами передбачено виключення із заяви про призначення соцдопомоги вимоги, згідно з якою заявник і члени його сім’ї дають згоду на збір інформації і обробку персональних даних, відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» зазначених ним у заяві і поданих разом із нею документами, а також збір необхідної для отримання соціальних виплат інформації про сім’ю, доходи, власність і майно.

Виключення даної інформації пов’язано з недавніми змінами в статтю 5 Закону України «Про захист персональних даних» (Закон України від 27 березня 2014 року № 1170-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Законом змінено визначення об’єкту захисту персональних даних. Раніше інформацією з обмеженим доступом вважалися всі персональні дані за винятком знеособлених. Згідно з новою редакцією закону інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, не належить до інформації з обмеженим доступом.

Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації».


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  »|


 

  

Rambler's Top100           Сейчас на сайте - счетчик сайта           Всего посетителей - счетчик посетителей сайта 

Получить WMR-бонус на свой кошелек!

GISMETEO: Погода по г. Луганск

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS