Луганская областная организация ПРОФСОЮЗА работников образования и науки Украины

[Карта сайта]   [Гостевая книга]  

ДомойКарта сайта

obkom.wmsite.ru

 

17.12.13   Решено, как в трудовую книжку вносить запись о стажировке студента

Совместным приказом от 8 ноября 2013 года № 748/2354/5 Минюст и Минсоцполитики внесли изменения в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек работников.
Установлено, что трудовые книжки ведутся на студентов высших и учеников профессионально-технических учебных заведений, получивших профессию (квалификацию) по образовательно-квалификационному уровню «квалифицированный рабочий», «младший специалист», «бакалавр», «специалист» и продолжают учиться на следующем образовательно-квалификационном уровне, которые проходят стажировку на предприятии, в учреждении, организации всех форм собственности.


В соответствии с изменениями заполнение трудовой книжки впервые осуществляется собственником или уполномоченным им органом не позднее недельного срока со дня приема работника на работу илипринятия студента высшего, ученика профессионально-технического учебного заведения, получившие профессию (квалификацию) по образовательно-квалификационному уровню «квалифицированный рабочий», «младший специалист», «бакалавр», «специалист» и продолжают учиться на следующем образовательно-квалификационном уровне, на стажировку.
Также определено, что запись в трудовую книжку о стажировке студентов вносится предприятием, учреждением, организацией, на которых они проходили стажировку, с указанием должности, периода и места прохождения (структурное подразделение) стажировки, специальности (квалификации) или профессии (квалификационного уровня) стажера. Основанием для таких записей является приказ о прохождении стажировки.
Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.


Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.11.2013 м. Київ N 748/2354/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2013 р. за N 1954/24486
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників
Відповідно до статті 29 Закону України "Про зайнятість населення", пункту 13 Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року N 20, та з метою визначення порядку внесення до трудових книжок студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів запису про проходження стажування на підприємствах, в установах, організаціях
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту праці та зайнятості (Мовчан О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів згідно з розподілом обов'язків.

Міністр соціальної
політики України Н. Королевська
Міністр юстиції України О. Лукаш
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні Г. В. Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України
08.11.2013 N 748/2354/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2013 р. за N 1954/24486
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110 (зі змінами)
1. Пункт 1.1 глави 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
2. У главі 2:
абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:
"2.2. Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу або прийняття студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, на стажування.";
абзац другий пункту 2.16:
після слів "науково-дослідної госпдоговірної тематики" доповнити словами "і при проходженні стажування";
після слів "відомостей про роботу" доповнити словами "та стажування";
після пункту 2.16 доповнити главу новим пунктом 2.17 такого змісту:
"2.17. Запис у трудову книжку про стажування студентів вищих, учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, вноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста. Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування.".
У зв'язку з цим пункти 2.17 - 2.29 вважати відповідно пунктами 2.18 - 2.30.

Директор Департаменту
праці та зайнятості Міністерства
соціальної політики України Н. Зінкевич
Директор Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Міністерства юстиції України Н. ЖелезнякСписок новостей
ааммва новая новость
 

  

Rambler's Top100           Сейчас на сайте - счетчик сайта           Всего посетителей - счетчик посетителей сайта 

Получить WMR-бонус на свой кошелек!

GISMETEO: Погода по г. Луганск

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS